06_misionerki

Мисионерки на Любовта

Congregatio Missionarium Caritatis

Съкратено наименование на Обществото: МС

Основател на oбществото: Майка Тереза от Калкута
Покровител на oбществото: Непорочното сърце Мариино

Брой в света: около 5000 монахини
В България: 13 монахини
Българки: 0

Конткат:

Варна

бул. „Княз Борис“ № 180
9000 Варна
тел. +359 52 608 290

Пловдив

ул. „Христо Матов“ № 9
4004 Пловдив
тел. +359 32 694 050

София

ул. „Цар Симеон“ № 34
1202 София
тел. +359 29 813 931

www.motherteresa.org

Адрес на Генерална къща:

Missionaries of Charity
54 Lower circular road,
Calcutta 700016, India

 

Основател на Обществото

Гонджа Бояджиу, бъдещата Майка Тереза от Калкута, е родена на 26 август 1910г. в Скопие. На 18 годишна възраст заминава за Ирландия, за да се присъедини към института на Блажената Дева Мария, по-известен като сестрите от Лорето. След няколко седмици в Ирландия, Гонджа-вече сестра Тереза – е изпратена в Индия, където дава първите си обети през 1931г. и вечните през 1937г. Прекарва 18 години в училището на Лорето в Калкута, първоначално като учителка, а по-късно като директор.
През 1946 г. чрез вътрешни откровения, Исус ѝ открива желанието на Сърцето Си за „жертви на любовта”, които да „излъчват любовта Му към душите”.

Открива ѝ болката Си от пренебрегването на бедните, скръбта Си от това, че не Го познават, както и копнежът Му- жаждата Му – за любовта им. Той я умолява: „Малка моя, ела, ела, занеси Ме сред бедните. Ела, бъди Моята светлина. Не мога да отида сам. Те не Ме познават, поради това не могат и да Ме искат. Иди сред тях, носи Ме с теб сред тях. Как искам да вляза в дупките им, техните тъмни и нещастни домове”.
В отговор на Исусовата молба, Майка Тереза основава религиозна конгрегация посветена на служба на най-бедните от бедните , „Мисионерки на Любовта”.
Целият живот и труд на Майка Тереза отразяват радостта да обичаш Бог и ближните, особено тези в нужда, най-бедните от бедните. Нейният отговор на Исусовата молба „ела, бъди Моя светлина” я прави символ на състрадание и жив свидетел на Божията любов. Животът ѝ показва на света величието и достойнството на всяко живо същество, значението на малките дела, извършени с вяра и голяма любов, както и неоценимостта на личното единство с Бог. Земният живот на Майка Тереза приключва на 5 септември 1997г. На 19 октомври 2003г., шест години след смъртта ѝ, папа Йоан Павел II я беатифицира на площад Св. Петър в Рим.

Света Майка Тереза

История на Обществото

На 10 септември 1946г. по време на пътуване с влак от Калкута до Даржеелинг, Майка Тереза получи Божие вдъхновение. Жаждата на Исус за любов и души ѝ стана толкова пределно ясна, че от тогава сърцето ѝ бе завладяно от горещо желание да утоли Неговата жажда. Исус помоли Майка Тереза да даде началото на „ Мисионерките на Любовта”.
Общността бе официално основана на 7 октомври 1950г. в архиепископията на Калкута.
На 1 февруари 1965г. получаваме папски статус, който поставя конгрегацията директно под властта на папата. От тогава нашата служба много бързо се разпространява по целия свят.

 

Българската мисия на сестрите

Търсим най-бедните от бедните там, където можем да ги намерим. Отиваме в най-бедните квартали, болници и домове. Посещаваме болни, стари, изоставени и безпомощни хора. Опитваме се да им носим надежда, радост и също конкретна подкрепа и помощ според нашите възможности. Молим се с тях и за тях, а ако имат желание и нужда ги подготвяме да приемат тайнства в Църквата. Събираме бедните деца за да ги научим на основни неща от живота и Бога. Нашите сестри във Варна и Пловдив се грижат за изоставени и бездомни жени настанени в малките приюти, намиращи се в техните манастири. През зимата във Варна, сестрите приемат и бездомни мъже. Във Варна и Пловдив водим безплатна кухня- столова за най-бедните от бедните. Сестрите в София редовно посещават затворници.

 

Харизма на Обществото

Харизма и целта на Мисионерки на Любовта е да утолим безграничната жажда на Исус, изразена на Кръста, за нашата любов и любовта на всяко човешко същество, особено най-бедните от бедните, чрез живот посветен на целомъдрие, бедност, послушание и безвъзмездна служба от все сърце към най бедните от бедните. Затова служим на материално и духовно бедни, без значение от кастата, вярата и националността. Даваме своята незабавна и действена помощ като:

  • храним гладните не само с храна, но и със словото Божие;
  • напояваме жадните не само с вода, но и със знание, мир, истина, справедливост и любов;
  • обличаме голите не само с дрехи, но и с човешко достойнство;
  • даваме подслон, съзидан не само от тухли, но и от сърце, което разбира, което се грижи и обича;
  • гледаме болните и умиращите и се грижим за слабите и инвалидите, не само по тяло, но и по ум и дух.