12_pasionisti

Конгрегация на Отците Пасионисти на св. Павел от Кръста

Съкратено наименование на Обществотo: CP
Основател на oбществото: св. Павел от Кръста

Призив на Обществото: Страданието на Исус винаги да е в сърцата ни!
Покровител на Обществото: Скръбна Божия Майка
Покровител на обществото действащо в България: Бл. Евгений Босилков

Светци на обществото: 6 светци, 33 блажени

Брой в света: 2109
В България: 7
Българи: 1

www.passiochristi.org

Конткат:

Белене

Светилище Бл. Евгеий Босилков,
Ул. „Страцин“ № 2
5930 Белене
тел. +359 65 835 255
e-mail: otezpaolo@gmail.com
www.bosilkov.com

Свищов

Католическа Църква „Св.Св. Кирил и Методий“
Ул. „Йоан Екзарх“ № 6
5250 Свищов
тел: +359 63 164 469
е-mail: vialle.paddy@orange.fr
www.catholicsvishtov.org

Ореш

Ул. „Камчия“ № 10
5280 Ореш
тел: +359 63 282 033
е-mail: penzodc@gmail.com

Малчика
Ул. „Заря“ № 7
5917 Малчика – Плевенско;
тел. +359 64 992 708
e-mail: svetaana@abv.bg

Русе

Ул. „Епископ Босилков“ № 14
7000 Русе
Тел.: +359 82 828 188
e-mail: valter_cp@yahoo.it
www.catholic.bg

Основател на Обществото

Паоло Даней е роден на 3 януари 1694 г. в Овада (Северозападна Италия). Още като дете научава от майка си за любовта към Разпнатия, която ще определи и целия му живот. На младини Паоло помага на баща си в търговията с платове. Около двадесетгодишната му възраст се случва това, което той нарича “обръщане”, по време на проповед на свещеник. Тогава Павел решава да се посвети на служба на Бога без да знае точно как. През 1720г. едно видение го напътства по-ясно. Мадоната много пъти му посочва пътя и му показва дори и дрехата на новото духовно братство, което е призван да основе и което ще намери в страданието на Исус смисъла на своето съществуване. На 22 ноември същата година облича черното расо на отшелник и се оттегля в една стая на църквата “Св. Карло” в Кастелацо Бормида (Александрия). Там остава от 23 ноември 1720г. до 01 януари 1721г. От тези четиридесет дена на усамотение остава един духовен дневник. Той е ценно доказателство за неговия необикновен духовен опит. Обладава го желание да види спасени всички хора.

През август заминава за Рим с надежда да бъде приет от папата, от когото смята да поиска одобрение за новото учреждение. Бива върнат от охраната, защото го вземат за скитник. Павел огорчен отива да се моли в църквата “Санта Мария Маджоре”, където подновява обещанието да основе духовно братство и се обрича да пробужда в сърцата на верните “спомена за Исусовото страдание”. По обратния път се спира на “Монте Арджентарио” – Тоскана. Именно там ще се върне по-късно за да основе братството на пасионистите.
На 21 май 1725г. папа Бенедикт ХІІІ устно му разрешава да събира посветени другари.
През 1728 год. заедно с брат си, също облечен с расо на отшелник и негов неразделен другар по пост, съзерцание и съвършенство, се връщат в “Монте Арджентарио”. Спират се в постницата “Свети Антон”, където живеят в бедност и пост, в самота и молитва -отличителните белези на духовното братство, което се заражда. Упражнява трудно апостолство в тосканската крайморска блатиста местност, където върлува малария и глад и където живеят свещеници без звание. Плодовете от тяхното свещеническо служене са толкова много, че от Рим наричат двамата братя “апостолически мисионери”. Разцъфтяват първите звания на пасионистите.
На 14 септември 1737 г. на “Монте Арджентарио” тържествено е открит първия манастир посветен на “Въведение Богородично”.
През 1741 г., на 15 май е одобрен Правилника на новото братство от папа Бенедикт ХІV. Павел дава монашески обети на 11 юни 1741 г. През 1769 г. папа Климент ХІV, който нарича Павел “татко мой”, утвърждава тържествено конгрегацията. През 1771 г. учредява монахините пасионистки. През 1773 г. отваря в Рим манастир “Свети Йоан и Павел”, който занапред ще бъде централното седалище на конгрегацията, разположен непосредствено до Колизеума. Тук прекарва остатъка от живота си. Почива на 18 октомври 1775г. Провъзгласен е за светец на 29 юни 1867г.

 

св. Павел от Кръста

Кратка история на Обществото в България
Първите мисионери пасионисти тръгнали от Рим през 1781г. и след един дълъг път пристигнали в България 9 месеца по-късно. Започнали своята работа в северната част на България, като преди всичко подпомагали българите с материални средства. Започнали строеж на църкви и енорийски домове. В град Русе изградили катедрала, посветена на Св. Павел от Кръста, основател на отците Пасионисти, както и голяма семинария. След това построили и два колежа – френски и английски. Така започнали културната формация на всички младежи.
С течение на годините апостолската им работа ставала все по-активна и плодовете изобилствали. Голяма трудност за тяхната дейност освен комунистическия режим, преди това се оказало и турското робство. Плод на тяхнмата пастирска дейност е и Блаженият Евгени Босилков, на когото Провидението определи нелеката задача да ръководи католическата Църква в Северна България през дългия период на комунистическия режим. Това е първият български епископ пасионист.
След 1990 г. сградите на пасионистите, които са били конфискувани, са им върнати, а освен това те построяват и една нова църква в град Свищов.