15_konventualci

Орден на Малките Братя Конвентуалци

Ordo Fratrum Minorum Conventualium

Съкратено наименование на Обществото: OFMConv.
Основател на oбществото: свети Франциск от Асизи

Покровител на Обществото: свети Франциск от Асизи
Покровител на Обществото, действащо в България:  св. Максимилиян Колбе,   бл. Йоан Дънс Скот.

Призив на Обществото: Pax et Bonum – Мир и добро
Светци на обществото: 24 светци, 62 блажени

Брой в  света: 4197
В България: 6
Българи : 2 кандидати

Конткат:

Раковски

Ул. „Детелина“ № 4
4150 гр. Раковски
+359 31 518 882

Плевен

бул. „Христо Ботев“ № 180
5800 гр. Плевен
+359 64 846 271

http://fatima-pleven.bg/

Генералния настоятел

о. Марко Таска, 
Convento Ss. Apostoli,
Piazza Ss. Apostoli, 51
00187 ROMA, ITALY
http://www.ofmconv.net

 

 

Основател на Обществото

През 1181 в Асизи, в семейството на богат търговец Петър Бернардоне, се ражда Иоан Бернардоне, по-късно Франциск. Младият Франциск, който мечтае да стане рицар, участва във войната в годините 1199 – 1200 във войските на Асизи (Comune) срещу благородниците. По време на войната срещу Перуджа е взет в плен. Разболява се сериозно, а тази болест постепенно го променя вътрешно. След освобождаването си решава да се присъедини към войската на Гуалтиро от Бриенне. По пътя към Сполето преживява тайнствена визия, която променя неговите планове. В град Сполето, по време на сън чува думите: “Франциск, на кого е по-добре да служиш, на Господаря или на слугата?” Отговаря: “На Господаря”. Гласът пак пита: “Защо тогава искаш да служиш на слугата, а не на Господаря?”

Среща с един прокажен му причинява голяма сладост и от този момент сам, а после заедно с другите братя, се посвещава в служба на прокажените. Собственоръчно започва да възстановява църквата “Свети Дамян”, а после още две църкви: на “Света Мария на Ангелите” (Porziunkola) и на “Свети Петър”.
През 1206 г. Франциск застава пред съда на епископа и там се отказва от наследството и от всичко, което има. Отдава се на евангелското съвършенство. Скоро към него се присъединяват първите му ученици, с които започва да проповядва из Италия покаяние за греховете. Групата се настанява в колибата Ривоторто (близо до Асизи). По-късно се принуждава да напусне Ривоторто и да се премести в църквата “Света Мария на Ангелите”, която става “църква-майка” на францисканския орден. На 11 юни 1218 г. Папа Хонорий III издава булата „Cum dilecti”, с която уверява епископите относно пълната, безгрешна католическа вяра на братята от Францисканския орден, а по-късно със „Solet annuere” потвърждава Устава на Франциск. Братята решават да организират мисии за Германия, Франция, Унгария, Испания и Мароко. През 1224 г. получава стигмите на Христос. Последните месеци от живота си преживява пътувайки от град до град. Умира на 3 октомври 1226 г, в Асизи. Канонизиран е на 16 юли 1228 г. от папа Григорий IX.
Свети Франциск от Асизи е покровител на Италия, а също и покровител на животните. Нна патронния му празник – 4 октомври, от 1931 г. по решение на Международния конгрес на привържениците на движението за защита на природата се отбелязва Световният ден за защита на животните.
Личността му привлича хора с най-различни възгледи и възприятия за света. В него те откриват родоначалник на субективизма, идеализма и пантеизма, предвестник на Ренесанса, реформатор, първото хипи, борец за опазване на околната среда, революционер. В действителност Свети Франциск точно следвал евангелския идеал и подражавал на Христос толкова съвършено, че бива наречен „Alter Christus“ – „Втори Христос”.
Свети Франциск се откроява със своето състрадание и под въздействие на жизнерадостната му натура се преобразява в любвеобилно съчувствие, обхващащо цялата природа, одушевена и неодушевена.

 

Св. Франциск от Асизи

История на Обществото

Ордена на Малките Братя Конвентуалци е един от трите Ордена на папското право, които днес съставляват Францисканското семейство. Ордена от самото начало на създаването си от св. Франциск е братство, в което всички имат еднакви права и задължения.
През 1274 г., след смъртта на Генералния настоятел св. Бонавентура, между „братята на общността” и „спиритуалните братя” настъпва различна интерпретация на францисканския начин на живот, наследен от св. Франциск. В началото на XVI в. папа Лъв X с булата „Ite vos” разделя Ордена на Обсерванти, Конвентуалци и Капуцини. Всеки един Орден притежава собствен Генерален настоятел и собствена структура.


Днес Малките Братя Конвентуалци носят черно расо, а ан мисийните терени – светлосиво, както и в България. Обслужват базиликата „Св. Франциск” и „Sacro Convento” в Асизи. Важни центрове за теологични науки са Теологичния факултет „Св. Бонавентура” в Рим и Теологичния институт „Св. Антони от Падуа”. Към 1 януари 2011 г. орденът наброява 4 197 монаси (17 епископа, 2 907 свещеници и 13 постоянни дякони), 664 домове в 35 провинции, в 66 държави (7 африкански, 17 американски, 10 азиатски, 31 европейски и в Австралия).

 

Присъствие в България

Началото на нашето присъствие в България е свързано с личността на о. Йосиф Кривчев, роден в гр. Раковски. Приет е в Ордена в Дедеагач (дн. Акександрополис – Гърция) и започва формацията си в Банореджио, а след това в Асизи и Рим, където е ръкоположен на 17 март 1923 г. По заповед на Генералния настоятел се връща в България и събира младежите, които желаят да встъпят в Ордена. Много от новите звания остават зад граница по време на комунистическия режим. След идването на демокрацията се завръщат о. Максимилиян Балабански, о. Георги Арлашки, о. Симеон Луков и о. Георги Елдаров. Тяхното завръщане е свързано също така с липса на свещеници. Те канят полските провинции да се включат в евангелизацията по българските земи. Първи пристига през 1998 г. о. Франц Дрихуш от Краковската провинция, а след това братята от Варшавската провинция о. Еугениуш Ружански през 2000 г., бр. Адам Компа през 2001 г., о. Збигниев Карниевич 2002 г., о. Станислав Жиемински, бр. Роберт Пеплински и бр. Роберт Квестаж през 2003 г., о. Януш Шивицки през 2004 г., о. Ярослав Бартлиевич и о. Павел Бохра през 2005 г., бр. Марек Шубзда през 2007 г. През това време някои от братята се завръщат в Провинцията си. На 8 май 2010 г. е ръкоположен о. Венцислав Николов, родом от Пловдив. В дома на отца си се завръщат всички български францисканци, които прекарват старините си в демократична България. Единствено остава в Асизи о. Владимир Пенев, който е от с. Дуванли.

 

Харизма на Обществото

Харизмата на Ордена е следната:

  • Нашият дом е света. Изпратени сме да градим Църквата, особено там където липсват свидетели, на перифериите ѝ.
  • Силно и радостно присъствие между хората.
  • Братско единство в общностите.
  • Истинска среща с ближния, особено по време на тайнството изповед.
  • Душпастирска грижа, благотворителна и културно-научна дейност според нуждите на средата.
  • Проповядване на Словото чрез различните средства за масова комуникация.
  • Промоция на францисканските форми на евангелизация като Третия Францискански Орден и Рицарството на Непорочната.
  • Грижа за францисканската младеж чрез приетите форми.
  • Грижа за поверените ни женски общности.

Монасите в гр. Плевен се ангажират с поддръжката и обслужването на енорията в града и в село Асеново. Организиран е всяка неделя катехизис с деца и младежи и всяка трета неделя със семействата; школа по иконопис, концерти в църквата всеки месец; грижа за болните чрез тайнствата; летни лагери за децата и младежите.
Монасите в гр. Раковски се ангажират с поддръжката и обслужването на манастира и публичната капела при него, както и с енорията в кв. Парчевич; промоция на Марийно-Колбианската духовност, чрез организирането на симпозиуми, грижа за болните чрез тайнствата подготовка на децата и младежите за тайнствата.