02_fokolarinki

Движение на фоколарите – Марийно Дело

Movimento dei focolari – Opera di Maria

Основател на oбществото: Киара Лубик
Призив на Обществото: Всички да бъдат едно

Брой в света: 7500
В България: 4
Българки: 0

Конткат:

София
Ул. „Гургулят“ № 31 б,
1463 София
тел: +359 894 369 554, +359 894 369 683
e-mail: fokbulgaria@gmail.com

https://www.focolare.org/

Канал YouTube: Фоколар България

Curia Generale
Председателка: Маргарет Карам
Movimento dei focolari
Via di Frascati 306,
00040 Rocca di Papa
Roma, Italia

www.focolare.org

Основател на Обществото

Киара (Силвия) Лубик се ражда в гр. Тренто (Италия) на 22 януари 1920 г. С нейното посветяване на Бог, на 7 декември 1943 г., има начало Движението на Фоколарите (Марийно дело).
Светлината на приложено в живота Евангелие и „радикализмът на любовта”, характерни за нейния жовот, я направиха „апостол на диалога” между християните, между религиите и с хора без религиозно убеждение.
Това става благодарение на получения от Бог специален дар, признат като подходящ за днешните времена: харизмата на единството, чиято сърцевина е молитвата на Исус: „всички да бъдат едно” (Йоан 17:21).
В стремежа към пълнотата на християнския живот и съвършенството в любовта, Киара Лубик се раздава, за да може да вървят по този път на светостта много хора, решена да помага на всички, които Бог поставя на нейния път, „да станат свети заедно”.
Следвайки ден след ден Божия подтик, Киара получава различни признания от международно значение, между които наградата Темплетон за напредъка на религията (1977 г.), награда на ЮНЕСКО за Възпитаване за мира (1996 г.), многобройни почетни гражданства и 15 почетни доктората.

Плодовете на нейния живот, изживян изцяло за Бог, се показват не само по време на земния й път, но и в момента на смъртта й, на 14 март 2008 г. в Рока ди Папа (Рим). Десетки хиляди хора идват да се поклонят пред тленните й останки и присъстват на опелото й, отслужено в Рим.
Тленните й останки почиват в параклиса в Центъра на Движението на фоколарите в Рока ди папа (Рим). На 27 януари 2015 г. е открит процес за беатификацията ѝ.

Киара Лубик
Блажена Клара Луче Бадано

Дейност на Движението на фоколарите в България

Периодично се организират духовни срещи на общността от Движението по различни градове, както и срещи за семействата, младежи, деца, за които често се използват почивните дни, за да можем да бъдем няколко дни заедно, чрез задълбочаване на духовни и актуални теми от живота и споделяне. В общение с другите и с Исус между нас, Kойто се стараем да присъства на нашите срещи чрез взаимната любов, участниците получават сила, за да се опитват да живеят като християни в средата, в която се намират, знаейки, че в това старание не са сами.

Моменти на силно единство между всички са годишните срещи Мариаполи (град на Богородица), където последователи на Движението от всички възрасти живеем заедно няколко дни, според закона на Евангелието.

За да се запознаем по-добре с вярата си и с учението на Църквата, организираме групи, които заедно разучват катехизис и други документи на Църквата.

С различни групи, според нуждите на средата, в която се намираме, организираме разни инициятиви на солидарност – събиране на средства за пострадалите от природни бедствия и войни, за бежанците, посещаване на самотни и болни, на изоставени деца, както и инициативи за опазване на природата и за мира. С деца и малдежи се включваме в международни инициятиви, като щафета на мира «Run4unity” – спортна инициятива, чрез която имаме възможност да предадем християнските ценности и на младежи, които нямат връзка с Църквата. През годините осъществихме и различни музикални инициативи, като концерти, мюзикъл за блажена Киара Луче Бадано, записване на диск с песните от този мюзикъл.

Участваме в международни срещи организирани от движението. Особено за деца и младежи. Тези срещи са важни, защото се срещат с много други връстници, които искат да живеят според Божия план. Дават им да се почувстват част от нещо голямо и ентузиазъм да бъдат и те част от християнската «революция» в света.

Освен това участваме активно в живота на местната Църква, помагайки в организирането на събитията за деца и младежи.

В духа на нашата харизма, поддържаме връзките на приятелски диалог, чрез лични контакти, с някои духовници от Православната църква. В нашите срещи участват и са част от Движениео също и хора от други християнски вероизповедания, предимно православното, но и отделни хора от Евангелските църкви. Във фоколара организираме срещи по повод на молитвена седмица за единството на християните.

Издателска дейност: Всеки месец се превеждат и публикуват под форма на видеоклип „Думи за живот” – коментар върху едно изречение от Евангелието, което се сменя всеки месец, с цел през месеца да се опитваме по-специално да живеем според това изречение. Всеки ден чрез различни социални мрежи до нашите последователи изпращаме и мотото за деня, актуално в Движението на фоколарите за цял свят.  На нашия канал на YouTube публикуваме някои кратки клипчета с размишленията на Киара Лубик и на папата, със синхронизиран български превод.

През изминалите години издавахме списанието „Нов Свят”, което временно прекъсна.
Преведени на български език и издадени в България са 14 книги на основателката Киара Лубик и на нейните близки сътрудници; 1 песнопойка, 1 диск с песните; 1 настолна игра (Пороци и добродетели).

Харизма на Обществото

Духовността на Движението на Фоколарите e Духовността на единството, съсредоточена върху завещанието на Исус: “Всички да бъдат едно”(Йоан 17:21), заедно с Изоставения Иисус (Иисус на кръста, в моемнта когато вика  „Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?” (Марк 15:34).). Любовта към Него над всичко, е причината поради която се стремим към единството и тайната за постигането му.

За Духовността на единството е характерно, че тя не е индивидуална, а общностна, в която не всеки сам, а заедно вървим към Бог, както казва Киара Лубик: „Господ не иска от нас само една индивидуална святост, но и обща, защото всеки трябва да помага на другия да стане свят. И той на свой ред да помага на другите, и т.н. Това е нашата святост – една обща святост, святост на народа”.

Ако света Тереза Авилска говори за „вътрешния замък”, в центъра на който живее Бог, духовността на Фоколарите подчертава и „външния замък”, създаден от присъствието на Исус между хората, чрез тяхната взаимна любов.

Духовността на единството се опира на 12 основни точки, които се разбират и живеят в светлината на завещанието на Исус „Всички да бъдат едно”. Те са:

 1. Бог е Любов
  2. Живот според волята на Бога
  3. Живот според Евангелието
  4. Любов към ближния
  5. Взаимната любов
  6. Иисус в Евхаристията
  7. Единството, завещанието на Иисус: Всички да бъдат едно
  8. Изоставеният Иисус
  9. Богородица, като пример за подражание
  10. Да бъдем жива Църква
  11. Да слушаме гласа на Светия Дух
  12. Иисус между нас