02_fokolarinki

Движение на фоколарите – Марийно дело

Movimento dei focolari – Opera di Maria

Основател на oбществото: Киара Лубик
Призив на Обществото: Всички да бъдат едно

Брой в света: 7160
В България: 4
Българки: 0

Конткат:

София
Ул. „Козяк“ № 19, вх.А, ап.3,
1407 София
тел: +359 28 626 447, +359 29 621 946
e-mail: fokbulgaria@gmail.com

www.sites.google.com/site/focolarebulgaria/

www.genbulgaria.weebly.com/

Curia Generale
Председателка: Мария Воче (Емаус)
Movimento dei focolari
Via di Frascati 306,
00040 Rocca di Papa
Roma, Italia

www.focolare.org

 

Основател на Обществото

Киара (Силвия) Лубик се ражда в гр. Тренто (Италия) на 22 януари 1920 г. С нейното посветяване на Бог, на 7 декември 1943 г., има начало Движението на Фоколарите (Марийно дело).
Светлината на приложено в живота Евангелие и „радикализмът на любовта”, характерни за нейния жовот, я направиха „апостол на диалога” между християните, между религиите и с хора без религиозно убеждение.
Това става благодарение на получения от Бог специален дар, признат като подходящ за днешните времена: харизмата на единството, чиято сърцевина е молитвата на Исус: „всички да бъдат едно” (Йоан 17:21).
В стремежа към пълнотата на християнския живот и съвършенството в любовта, Киара Лубик се раздава, за да може да вървят по този път на светостта много хора, решена да помага на всички, които Бог поставя на нейния път, „да станат свети заедно”.
Следвайки ден след ден Божия подтик, Киара получава различни признания от международно значение, между които наградата Темплетон за напредъка на религията (1977 г.), награда на ЮНЕСКО за Възпитаване за мира (1996 г.), многобройни почетни гражданства и 15 почетни доктората.

Плодовете на нейния живот, изживян изцяло за Бог, се показват не само по време на земния й път, но и в момента на смъртта й, на 14 март 2008 г. в Рока ди Папа (Рим). Десетки хиляди хора идват да се поклонят пред тленните й останки и присъстват на опелото й, отслужено в Рим.
Тленните й останки почиват в параклиса в Центъра на Движението на фоколарите в Рока ди папа (Рим). На 27 януари 2015 г. е открит процес за беатификацията ѝ.

Киара Лубик
Блажена Клара Луче Бадано

Дейност на Движението на фоколарите в България

Периодично се организират духовни срещи на общността от Движението по различни градове, както и срещи за семействата, младежи, деца, за които често се използват почивни дни, за да бъдем няколко дни заедно, чрез задълбочаване на духовни и актуални теми от живота и споделяне. В общение с другите и с Исус между нас, Kойто се стараем да присъства на нашите срещи чрез взаимната любов, участниците получават сили да се опитват да живеят като християни в средата, в която се намират, знаейки, че в това старание не са сами.
Моменти на силно единство между всички са годишните срещи Мариаполи (град на Богородица), където последователи на Движението от всички възрасти живеем заедно няколко дни, според закона на Евангелието.
За да се запознаем по-добре с вярата си и с учението на Църквата, организираме групи, които заедно разучват катехизис и други документи на Църквата.
С различни групи, според нуждите на средата, в която се намираме, организираме разни инициятиви на солидарност, както събиране на средства за пострадалите от природни бедствия и войни, за бежанците, посещаване на самотни и болни, на изоставени деца…
С деца и малдежи се включваме в международни инициятиви, както щафета на мира «Run4unity” – спортна инициятива, чрез която имаме възможност да предадем християнските ценности и на младежи, които нямат връзка с Църквата.
Участваме в международни срещи организирани от движението. Особено за деца и младежи тези срещи са важни, защото се срещат с много други връстници, които искат да живеят според Божия план. Дава им да се почувстват част от нещо голямо и ентузиазъм да бъдат и те част от християнската «революция» в света.
Издателска дейност: Всеки месец се превежда и публикува листовка „Думи за живот” – коментар върху едно изречение от Евангелието, което се сменя всеки месец, с целта през месеца да се опитваме по-специално да живеем според това изречение. Освен за възрастни, има и варианти на думи за живот за деца и за тинейджери.
През изминалите години издавахме списанието „Нов Свят”, което временно прекъсна.
Преведени на български език и издадени в България са 12 книги на основателка Киара Лубик и на нейните близки сътрудници.

Харизма на Обществото

Духовността на Движението на Фоколарите e Духовността на единството, съсредоточена върху завещанието на Исус: “Всички да бъдат едно”(Йоан 17:21), заедно с разбирането и приемането на тайната на любовта съдържана във вика на Исус на кръста „Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?” (Марк 15:34).
За нея е характерно oпределянето й като «колективна духовност», в която не всеки сам, а заедно вървим към Бог, както казва Киара Лубик: „Господ не иска от нас една индивидуална святост, но обща, защото всеки трябва да помага на другия да стане свят. И той на свой ред да помага на другия, и т.н. Това е нашата святост – една обща святост, святост на народа”.
Ако света Тереза Авилска говори за „вътрешния замък”, в центъра на който живее Бог, духовността на Движението подчертава и „външния замък”, създаден от присъствието на Исус между хората, чрез тяхната взаимна любов.

Духовността на единството се опира на 12 главни точки, които се разбират и живеят в светлината на завещанието на Исус „Всички да бъдат едно”. Те са:

1. Бог е любов
2. Живот според волята на Бога
3. Да живеем Евангелието
4. Любов към ближния
5. Взаимната любов
6. Общение с Исус в Евхаристията
7. Единството, завещанието на Исус: Всички да бъдат едно
8. Предпочитаната любов към Исус в неговата изоставеност
9. Мария като пример за подражание
10. Да бъдем жива Църква
11. Да слушаме гласа на Светия Дух
12. Общение с Възкръсналия Христос между нас