kontakt_bg

Конференцията на Настоятелите, на мъжките и женските монашески институти и на мъжките и женските общества за апостолски живот от латински и от източен обред, действащи в България.

Председател:

о. Михал Шлахцяк
ул. Шейново 1
8000 Bургас
+359 885 560 094
емайл:

Асистент от страната на Епископската Конференция за институтите за богопосветен живот и за обществата за апостолиучески живот

монс. Страхил Каваленов
ул. “Братя Симеонови” 26а
7000 Русе