koisme

Кои сме

Този уебсайт има за цел да представи различните форми на богопосветен живот и съществуващите общности в България.

Уебсайтът е създаден под егидата на Римо-католическа Конференция на Настоятелите, на мъжките и женските монашески институти и на мъжките и женските общества за апостолски живот от латински и от източен обред, действащи в България.

Богопосветен живот
Конференция на богопосветените