10_franciskanki

Сестри Францисканки Мисионерки на Пресветото Сърце Исусово

Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore

Съкратено наименование на Обществотo: FMSC 

Основател на oбществото: Лаура Леру де Боффремонт
Призив на Обществото: Мир и добро!
Покровител на Обществото: Св. Франциск, Св. Елисавета Унгарска, Св. Антон от Падуа
 
Брой в света: 650
В България: 6
Българки: 3

Конткат:

Раковски
Ул. „Филип Станиславов“ № 24
4150 гр. Раковски
тел: +359 31 512 542
е-mail: franciscan_sisters@abv.bg

Житница
Ул. „16“ № 9
4172 с. Житница
тел: +359 31 703 725
e-mail: sacrocuoregitnitza_bg@yahoo.it

Основател на Обществото

Францисканки Мисионерки на Пресветото Сърце Исусово. През 1861 година в Джемона ди Фриули – Италия, френската благородничка, Лаура Леру де Боффремонт, вдъхновена от Бог, основава Конгрегацията на Сестрите Францисканки Мисионерки на Пресветото Сърце Исусово. Благодарение подкрепата на Божия слуга Отец Грегорио Фиораванти, от Гроте ди Кастро, Провинциал на Малките Братя от Францисканския Орден, това дело става възможно. 

Отец Грегорио Фиораванти
Лаура Леру де Боффремонт

История на Обществото

През 1861 г. в Джемонади Фриули, Италия, Френската благородничка Лаура Леру де Бофремонт, вдъхновена от Бог основава Конгрегацията на Сестрите Францисканки Мисионерки на Пресветото Сърце Исусово. Тя поднася всички свои дарове и целия си талант на Бог, за да даде живот, на това което Светият Дух бе вложил в сърцето ѝ: основаването на Религиозна Конгрегация, която да помага в мисионерското дело на Църквата и във възпитанието на бедните девойки. Благодарение на подкрепата на Божия слуга Отец Грегорио Фиораванти, от Гроте ди Кастро, Провинциал на Малките братя от Францисканският Орден, това дело става възможно. Избрани от Бог те стават водачи на новото религиозно семейство. Това е една от многобройните Францискански Конгрегации, които по примера на Свети Франциск от Асизи направиха от Евангелието „ начин на живот”.

 

Кратка история на Обществото в България

През 1931 г. семейството на Сестрите Францисканки започва да расте, и такаГенералната настоятелка Сестра Теофила Леличи, приема молбата наЕпископът – Капуцин Монс. Винченцо Пежов да покани сестрите в България- Пловдив. Сестрите трябваше да се занимават с обучението в училището „Св. Андрей” около Катедралата и да се грижат за децата в Детския дом „Царица Йоана”, построен от Йоана от Савоя, съпруга на Цар Борис. И така Сестрите пристигат в България.

През 1943 година сестрите са принудени да напуснат страната и да приематедна учителка за децата изпратена от комунистическото правителство. Засестрите този начин на живот е бил много тежък, и за тях е бил катотежко изпитание провокирано от тогавашния режим, което е траело цели 5години.

През 1949 година сестритеполучават писмо известие от министерството «или да напуснат страната,или концентрационен лагер». Така сестрите се връщат в Италия. В Българияостават две сестри българки. През годините през които сестрите не са присъствали в България, комунистите вземат всичко.През 1992 година, след падането на комунистическият режим, сестрите отново се обръщат към Епископът Георги Йовчев за да им даде място, където ще могат да развиват тяхната пасторална дейност. И така Провидението ги изпраща в Раковски, където Отец Петър Изамски вече е приготвил място за тях.

Харизма на Обществото

Конгрегацията на Сестрите Францисканки Мисионерки на Пресветото Сърце Исусово се ражда от специфичната харизма на поверена от Бог на Основателите Лаура Леру де Бофремонт и Отец Грегорио Фоираванти и е подкрепена от щедрото постоянство на първите сестри. Духовният извор на Конгрегацията е съзерцанието на Разпънатия Исус. От Неговото Сърце сестрите черпят дълбоко благоволение, изкупителна любов и апостолско усърдие за цялото човечество.

 В България се занимаваме с:

 – Пасторална дейност, катехизис, Религия в училище, уроци по италиански и английски език, социална помощ, посещение на болните по семействата и в болницата, посещение на детски домове.