artykul_03_2021

Богопосветените са добрите самаряни на днешното време

По повод 2 февруари, литургичен празник Сретение Господне префектът и секретаря на Конгрегацията за Институтите за богопосветен живот и Общностите за апостолски живот, отправиха послание до всички богопосветени мъже и жени, което бе публикувано от ватиканския ежедневник „Осерваторе Романо“.

До всички богопосветени мъже и жени

Обръщаме се към вас в навечерието на един скъп за нас богопосветените ден, защото е посветен на нашето прекрасно призвание, което по различни начини кара Божията любов да сияе за мъжете, жените и цялата вселена. На идния 2 февруари ще отбележим ХХV Ден на богопосветения живот. В базиликата „Свети Петър“, от 17.30 ч. папа Франциск ще предстоятелства Света литургия, която тази година ще бъде лишена от знаците и  радостните лица, които я озаряваха през предишните години, но въпреки това ще бъде винаги израз на онази плодоносна благодарност, която характеризира нашия живот.

Желаем с това писмо да облекчим  физическото дистанциране, което пандемията ни наложили за толкова много месеци, и да изразим нашата близост и тази на всички, които работят в това Ведомство, към всеки един от вас и към всяка отделна общност. От месеци следим новините, идващи от общностите в различните страни: те говорят за загуба, за инфекции, за смъртни случаи, за човешки и икономически трудности, за институти, които намаляват, за страхове … но говорят също за преданост, изпитана от страданието, за смелостта, за спокойното свидетелство дори в болката или несигурността, за споделянето на всяка болка и всяка рана, за грижата и близостта до най-малките, за милосърдието и служенето с цената на живота (срв. Братя всички, гл. II).

Не можем да произнесем всичките ваши имена, но над всеки един и една от вас просим благословията на Господ, за да бъдете способни да преминете от „аз“ към „ние“, съзнаващи, „че всички сме в една и съща лодка, крехки и дезориентирани, но същевременно важни и необходими, всички призовани да гребем заедно“ (Папа Франциск, Извънреден момент на молитва, петък 27 март 2020 г.). Бъдете самаряните на тази дни, преодолявайки изкушението да се огъвате и ридаете над себе си, или да затворите очите пред болката, страданията и бедностите на толкова много мъже и жени, на много народи.

В Енцикликата Fratelli tutti папа Франциск ни приканва да действаме заедно, да възродим у всички „световния копнеж за братство“ (8), да мечтаем заедно (9), за да можем „пред различните актуални начини за премахването и пренебрегването на другите, да сме способни да реагираме с една нова мечта за братство и социално приятелство“ (6).

Богопосветени мъже и жени от религиозните, монашеските, съзерцателните институти, от мирските институти и новите институти, членове от ordo virginum, еремити, членове на общности с апостолски живот, от всички вас искаме да поставите тази Енциклика в центъра на вашия живот, формиране и мисия. От сега нататък не можем пренебрегнем тази истина: всички сме братя и сестри, както се молим, вероятно без да го съзнаваме, в нашия Отец, защото „ако не се отворим за Отца на всички, не можем да бъдем солидни и стабилни причини за призива към братството“ (272).

Тази Енциклика, написана в един исторически момент, който сам папа Франциск определи като „часът на истината“, е безценен дар за всяка форма на богопосветен живот, който, без да крие многото рани на братството, може да намери в него корените на пророчеството.

Изправени сме пред един нов повик от Светия Дух. Както свети Йоан Павел ІІ, в светлината на доктрината за Църквата-общение, призова богопосветените да бъдат „наистина експерти по общение и да практикуват неговата духовност“ (Богопосветен живот, n. 46), папа Франциск, вдъхновявайки се от свети Франциск, основател и вдъхновител на толкова много институти за богопосветен живота, разшири хоризонта и ни прикани да бъдем строители на универсалното братство, пазители на общия дом: на земята и на всяка твар (Енциклика Laudato si’). Братя и сестри на всички, независимо от вярата, от културите и от традициите на всеки един, защото бъдещето не е едноцветно (Fratelli tutti, n.100) и светът е като полиедър, който позволява на красотата му да проблясва именно през различните му страни.

Следователно става въпрос да се отворят процеси, които да придружават, трансформират и генерират; да се разработят проекти за насърчаване на културата на срещата и на диалога между народите и различните поколения; да се изходи от собствената общност по призвание, за да се достигне до всяко кътче на земята и до всяка твар, защото, никога, както през това време на пандемия, не сме изпитвали, че всичко е свързано и обвързано (Енциклика Laudato si’).

„Нека мечтаем като едно единствено човечество, като странници, направени от една и съща плът, като чеда на същата тази земя, която ни приютява, всеки един с богатството на своята вяра или на своите убеждения, всеки един със своя глас, всички братя“ (Fratelli tutti, n. 8). Тогава, в хоризонта на тази мечта, която е предадена в нашите ръце, на нашата силна любов, на нашето постоянство, идния 2 февруари ще бъде и тази година един хубав празник, на който да възхваляваме и да благодарим на Господ за дара на нашето звание и мисия!

На Мария, нашата Майка, Майка на Църквата, предана жена и на свети Йосиф, неин съпруг, в тази година посветена на  Него, поверяваме всяка една и всеки един от вас. Нека се укрепи във вас живата и изпълнена с любов вяра, уверената и радостна надежда, смиреното и действено милосърдие.

От Отца, от Сина и от Светия Дух, нашия милостив Бог, просим благословията над всеки един и всяка една от вас!