bogoposveteni_bg

Богопосветен живот

Що е богопосветен живот?
T
ова е състояние на живот, признато от Църквата. свободен отговор на особен зов на Христос, с който посветените се отдават изцяло на Бог и се стремят към съвършенството на любовта под въздействието на Светия Дух. Подобно посвещаване се характеризира с упражняването на евангелските съвети.

С какво допринася богопосветеният живот за мисията на Църквата?
Богопосветеният живот участва в мисията на Църквата чрез пълното отдаване на Христос и на братята, свидетелствайки надеждата за Небесното царство