konferencia-bg

Конференцията на Настоятелите, на мъжките и женските монашески институти и на мъжките и женските общества за апостолски живот от латински и от източен обред, действащи в България:

  • cel, misja itp (krótko)
  • имат тригодишният мандат.
  • aktualni odpowiedzialni:

Eпископ мон. Страхил Каваленов, отговорен от страна на Епископската Конференция за богопосветените.

Председател – o. Михал Шлахцяк (Обществото на отците Възкресенцик (Капуцин);

Заместник-председател: –  с. Йоанна Тончева от (Обществото на сестрите Евхаристинки);

I съветник: о. Петр Цвъркал (Обществото на отците Салезиани);

II съветник: с. Елка Станева (Конгрегацията на сестрите Францисканки мисионерки на Пресвятото сърце Исусово)

III съветник: о. Ярослав Барткиешич (Орден на малките братя  конвентуалци).